Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych, zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych, uzupełnienie składu osobowego Komisji Aplikacji i uchwała w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego i nazw samorządu radców prawnych na język angielski stanowiły przedmiot posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 21–22 września w Warszawie.

Informacja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych

Uprzejmie informujemy, iż podczas odbywającego się w dniach 21-22 września posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych Prezes KRRP poinformował o wpłynięciu wniosku 8 OIRP o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych. W najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie KRRP ustalające termin i miejsce Zjazdu, zapewniające jego odbycie w przewidzianym ustawą terminie.