Szkolenie na temat etyki radcy prawnego i postępowania dyscyplinarnego

Etyka radcy prawnego i postępowanie dyscyplinarne były tematem szkolenia, które odbyło się w dniach 31 sierpnia−1 września br. w Supraślu i Białymstoku. W szkoleniu wzięli udział przewodniczący i sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy, przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych z całej Polski, przewodniczący i członkowie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP oraz sędziowie OSD i rzecznicy dyscyplinarni izby białostockiej.