Zmiany procedury cywilnej oraz ustawy o kosztach sądowych

6 sierpnia w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady wejdzie ona w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 r. Jednakże w wielu przypadkach wprowadzono 14-dniowy okres vacatio legis. Oznacza to, że część zmian wejdzie w życie już 21 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w całości wejdzie w życie w tym terminie.

Spotkanie Prezesa KRRP z delegacją chińską

Spotkanie Prezesa KRRP z delegacją chińską

W czwartek 25 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej oraz Adwokatury Chińskiej. Celem spotkania było podzielenie się wiedzą oraz dobrymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania zawodu prawnika, a przede wszystkim radcy prawnego w Polsce, a także funkcjonowania