Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 r.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i in, w którym stwierdził, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na operatorów telekomunikacyjnych ogólnego obowiązku zatrzymywania danych.