XL posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 17 czerwca br. w Lublinie, odbyło się XL posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, w sprawie współorganizacji i współfinansowania (wspólnie z NRA, organizacjami pozarządowymi oraz UW) konferencji dotyczącej kierunku reformy ustaw związanych z

Przepis o tzw. karnej opłacie znika z Kodeksu postępowania cywilnego

26 czerwca br. podczas posiedzenia Senatu RP senatorowie usunęli przepis w nowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych – Leszek Korczak, Wiceprezes KRRP oraz Tomasz Scheffler, z-ca Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Przedstawiciele KIRP na rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

Przedstawiciele KIRP na rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

Przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych wzięli udział 11 czerwca br. w rozprawie przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawach połączonych C‑515/17 P i C-561/17 P. Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentowali r.pr. Przemysław Kamil Rosiak oraz r.pr. Sławomir Patyra, na sali obecni byli także Wiceprezes KRRP Michał Korwek oraz Wiceprezes KRRP Leszek Korczak.