Informacje dotyczące bieżących działań na szczeblu krajowym w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dotąd niespotykanej, której nikt z nas się nie spodziewał. Sytuacji, która dotyka każdego z nas i to w każdym aspekcie naszego życia. Która wzbudza obawy o zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych, ale też o naszą przyszłość zawodową. Ważne jest, by w tych wyjątkowych okolicznościach zachować spokój,

Bądźmy razem na Portalu Integracyjnym

Bądźmy razem na Portalu Integracyjnym

Znaleźliśmy się w wyjątkowym, trudnym dla nas wszystkich momencie. Konieczność odizolowania się od innych, wykonywania pracy w sposób zdalny, zachowania ostrych rygorów sanitarnych w miejscach publicznych stwarza olbrzymie ograniczenia we wzajemnych bezpośrednich kontaktach. Pamiętajmy jednak o podtrzymaniu koleżeńskich więzi, pamiętajmy o najsłabszych, o seniorach, o osobach chorych. Udostępniliśmy dla wszystkich radców prawnych i aplikantów narzędzie,

Odwołane rozprawy w poznańskich sądach

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Dziekani W związku z wydanym zarządzeniem Prezesa SA w Poznaniu i wydawanymi na ich podstawie zarządzeń Prezesów podległych im jednostek przesyłam przedmiotowe zarządzenie i informuję jednocześnie, iż poszczególne zarządzenia Sądów Okręgowych i Rejonowych Apelacji Poznańskiej będą umieszczane na stronie internetowej Izby. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, iż w przypadku odwołania rozprawy pracownik