Dwudniowe seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA w Trewirze i Luksemburgu nt. postępowań przed organami UE

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 9–10 października 2019 r. – 3 miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia do poniedziałku 24 czerwca 2019 r. godz. 24.00). Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 3–4 kwietnia 2019 r. będą brane pod uwagę podczas naboru na kolejne seminaria (9–10.10.2019 r.; 12–13.02.2020 r.; 1–2.04.2020 r. – pełen kalendarz dostępny jest na stronie ERA tutaj).

Przemówienie Prezesa KRRP podczas II Kongresu Prawników Polskich 1 czerwca br. w Poznaniu

To już drugi nasz kongres. Na sali dostrzegam twarze wielu moich przyjaciół, sędziów, adwokatów, notariuszy, prokuratorów – za ich odwagę szczególne brawa! – oraz oczywiście radców prawnych. Ktoś kiedyś powiedział, że nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Mam nadzieję, że w naszym gronie nie są to słowa prawdziwe. A ja uważam, że „nic tak

II Kongres Prawników Polskich zakończony

1 czerwca w Poznaniu odbył się II Kongres Prawników Polskich. Organizatorami kongresu były Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Podczas kongresu, w którym udział wzięło blisko tysiąc przedstawicieli zawodów prawniczych, dyskutowano o aktualnych, ważnych z punktu widzenia obywatela, problemach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości, prawie obywateli do sądów, zmianach w sądownictwie administracyjnym czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Poznański kongres był kontynuacją działań głównych środowisk prawniczych, zapoczątkowanych na pierwszym kongresie, który odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach.