Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz bezpieczeństwo funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zwraca się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na zachowanie ładu w działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności zmian dotyczących obrońców i pełnomocników profesjonalnych reprezentujących klientów, a pozwalających

Apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do wszystkich członków samorządu radcowskiego

Testem dla nas wszystkich są sytuacje trudne, nadzwyczajne. W takich się teraz znajdujemy.  Samorząd jest powołany po to, by pomagać i otaczać opieką swoich członków. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie powstała wspaniała inicjatywa, w  ramach której aplikanci i młodzi radcowie prawni pomagają radcom seniorom. Pomagają im w codziennych zakupach, życiowych sprawunkach. Tak, by

Aplikacje umożliwiające komunikowanie się na odległość

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa przesyłamy celem udostępnienia radcom prawnym krótki przewodnik (link poniżej) po nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacjach umożliwiających komunikowanie na odległość. https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/03/poradnik-komunikacja-na-odleglosc-4.pdf Michał Korwek Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast W związku z  rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 samorząd radców prawnych zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie kraju. Nieodpłatna pomoc prawna w