Obrady plenarne Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Obrady plenarne Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, które odbyły się 13 lutego, koncentrowały się wokół reformy procedury cywilnej. W spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wziął udział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych  Maciej Bobrowicz. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.