Raport „Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych” dostępny dla każdego!

Zapraszamy do pobierania raportu pt. „Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych”, przygotowanego na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Strategia obejmuje zarówno analizę rynku usług prawnych, jak i rekomendacje dla indywidualnych kancelarii radców prawnych. Zapraszamy do lektury. Link do pobrania: Strategia dla radców prawnych Zachęcamy również do wysłuchania wypowiedzi prezesa KRRP Macieja Bobrowicza:

Zmiana w prawie własności przemysłowej – nowe uprawnienia radców prawnych

Dnia 16 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, która rozszerza uprawnienia radców prawnych o występowanie w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Do tej pory uprawnienia radców prawnych ograniczały się do występowania w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. W toku procesu legislacyjnego Ośrodek przedstawił

Nabór do międzynarodowego programu edukacyjnego – dwudniowe seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 12-13 lutego 2020 r. – 3 miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia do poniedziałku 18 listopada 2020 r. godz. 24.00) Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 12-13 lutego 2020 r. zostaną wzięte pod uwagę podczas naboru na kolejne seminarium 1-2.04.2020 r. – pełen