Koronawirus a rynek prawniczy – raport Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP i Wydawnictwa Wolters Kluwer

Jaki wpływ na sytuację kancelarii prawnych ma obecny kryzys? Jak zachowują się klienci kancelarii prawnych? Jakie działania podejmują prawnicy w obliczu kryzysu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w raporcie „Koronawirus a rynek prawniczy”, przygotowanym przez prof. Ryszarda Sowińskiego. Badanie będące projektem Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego realizowane we współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer rozpoczęliśmy na przełomie marca i kwietnia, zwracając się do członków naszego samorządu o wypełnienie ankiety, która pomoże zdiagnozować sytuację kancelarii prawnych, a jej wyniki rzucą światło na to, jak wspólnie pokonać wyzwania.

Global Legal Hackathon – branża prawnicza w czasach Covid-19

Informujemy, że w poniedziałek 27 kwietnia br. rozpoczyna się międzynarodowa inicjatywa o nazwie Global Legal Hackathon. Projekt potrwa do 17 maja br. i przebiegać będzie pod hasłem: „Uwolnij talent i kreatywność globalnej branży prawniczej, aby wspólnie znaleźć innowacyjne rozwiązania służące najpilniejszym wyzwaniom prawnym, regulacyjnym oraz tym, z którymi mierzy się społeczeństwo obywatelskie, a jakie stwarza

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 18-24 kwietnia 2020 r.

Sytuacja wymusza na nas szybką naukę korzystania z nowych technologii. Nowoczesne technologie mogą wspierać nas nie tylko w pracy z klientem czy biznesowymi partnerami, ale też w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Stąd apel Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do rządzących o pilne zakreślenie mapy drogowej, która doprowadzi do szybkiego przywrócenia aktywności sądom i organom administracji,

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej chorobą COVID-19

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych mając na uwadze konieczność utrzymania ciągłości i stabilności funkcjonowania systemu władzy sądowniczej, uważa za niezbędne podjęcie pilnych działań ustawodawczych, które zagwarantują każdemu prawo do szybkiej i efektywnej ochrony sądowej oraz uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.