CMG przy KIRP patronem honorowym konkursu „Mistrzowie Mediacji”

W siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 14-15.03.2018 r. miał miejsce finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Współorganizatorem konkursu było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, a partnerem merytorycznym Centrum Szkoleń Prawnych.

Praktyka zwolnienia z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w postępowaniu karnym. Jakie może mieć daleko idące konsekwencje, czego tak naprawdę bronimy i jaki ma zakres przedmiotowy tajemnica zawodowa? Te kwestie przyświecały próbie wyjaśnienia i sprecyzowania zagadnień podczas zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Naczelną Radę Adwokacką seminarium w środę 14 marca 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.