Konferencja pt. “Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: “Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego”, organizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.