Spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

Spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

Kwestia instytucji wyłączenia sędziego oraz stworzenia instytucji wyłączenia sądu w postępowaniu cywilnym i karnym, a także problem obowiązkowego zastępstwa adwokata/radcy prawnego w postępowaniu sądowym (przymus adwokacko-radcowski) były tematami posiedzenia Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej 4 listopada br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych oraz online.

Zapisy na konferencję o niejawnej inwigilacji elektronicznej i telekomunikacyjnej

Zapisy na konferencję o niejawnej inwigilacji elektronicznej i telekomunikacyjnej

Jest już dostępna agenda konferencji „Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka – praktyka sądowa, wyzwania i szanse na lepszą ochronę prawną”. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. Jego partnerami są Fundacja Panoptykon oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Konferencja w formie hybrydowej odbędzie się 7 listopada w siedzibie KIRP oraz online m.in. na Facebooku KIRP. Konferencję honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.