Rozwój projektu Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Rozwój projektu Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Dalszy rozwój infolinii z informacją prawną dla osób poszkodowanych wojną w Ukrainie oraz rozszerzenie zakresu pomocy pro bono, którą mogą otrzymać osoby uciekające przed wojną znajdujące się obecnie w Polsce, to cel projektu zainicjowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, który uzyskał wsparcie i dofinansowanie Norwegian Refugee Council w Oslo, działającej w Polsce jako Fundacja Norwegian Refugee Council Polska (NRC)*. W realizacji projektu oba podmioty wspierane będą przez Fundację

Spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Jacqueline Scott – Wiceprezydent Międzynarodowej Unii Adwokatów

Spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Jacqueline Scott – Wiceprezydent Międzynarodowej Unii Adwokatów

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik spotkał się  z Wiceprezydent Międzynarodowej Unii Adwokatów UIA Jacqueline Scott, która od września 2022 r. obejmie funkcję Prezydent Międzynarodowej Unii Adwokatów. Podczas spotkania, które odbyło się 10 czerwca br., poruszono zagadnienia związane z aktualną sytuacją zawodów prawniczych w Polsce oraz szereg wyzwań, przed którymi stoją osoby wykonujące te zawody. Omówiono również formy pomocy udzielonej przez samorząd radców

Debata UIA na temat problemów samorządów prawniczych i wsparciu uchodźców z Ukrainy z udziałem samorządu radców prawnych

Debata UIA na temat problemów samorządów prawniczych i wsparciu uchodźców z Ukrainy z udziałem samorządu radców prawnych

Międzynarodowa Unia Adwokatów (International Association of Lawyers, Union Internationale des Avocats) zorganizowała 11 czerwca br. debatę na temat problemów samorządów prawniczych i wsparciu uchodźców z Ukrainy  z udziałem przedstawicieli radców prawnych i adwokatów. Panelistami podczas debaty byli m.in. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosław Wróblewski. Międzynarodowa Unia Adwokatów zrzesza prawników indywidualnych, samorządy prawnicze oraz inne organizacje o charakterze

Obchody 40-lecia samorządu radcowskiego w Zielonej Górze

Obchody 40-lecia samorządu radcowskiego w Zielonej Górze

Uroczystą galą zakończyły się obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego, które zorganizowała 11 czerwca br. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Była to wyjątkowa okazja do podkreślenia roli, jaką odegrali radcy prawni – członkowie Izby Zielonogórskiej w rozwoju lokalnej samorządności, podziękowania radcom prawnym za profesjonalne wsparcie udzielone wielu instytucjom i lokalnym przedsiębiorcom, a także niejednokrotne zaangażowanie w akcje pomocowe pro bono. W uroczystości uczestniczyło