E-doręczenia – webinaria dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

E-doręczenia – webinaria dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

W związku z faktem, iż 3 lipca 2021 roku w życie wchodzą przepisy dające możliwość doręczania korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów, zachęcamy wszystkich radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu e-doręczeń. Najbliższe webinaria organizuje OIRP Warszawa w dn. 2 lipca 2021 r. w godz. 10:00-12:00 oraz OIRP Wrocław w dn. 6 lipca 2021 r. w godz. 17:00 – 19:30. Webinarium “Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach

Radcy prawni w dyskusji o obecnym stanie wymiaru sprawiedliwości

Radcy prawni w dyskusji o obecnym stanie wymiaru sprawiedliwości

W gmachu Senatu RP 30 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności. W spotkaniu, oprócz parlamentarzystów, uczestniczyły m.in. organizacje społeczne, pozarządowe i prawnicze, w tym Krajowa Rada Radców Prawnych. Tym razem przedmiotem obrad były szeroko rozumiane koszty, związane z obecnym stanem wymiaru sprawiedliwości. Prelegenci wskazywali na zagrożenia wynikające z istotnego wydłużenia czasu postępowań, brakiem przemyślanych reform i procedur oraz ze wzrastającym zagrożeniem

Polski Ład przedmiotem debaty przedstawicieli zawodów zaufania publicznego

Polski Ład przedmiotem debaty przedstawicieli zawodów zaufania publicznego

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego wzięli udział w debacie „Polski Ład – wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?”, która odbyła się 30 czerwca 2021 r. Tematyką spotkania były konsekwencje wprowadzenia Polskiego Ładu dla członków zawodów zaufania publicznego. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Prezes – Włodzimierz Chróścik oraz Sekretarz – Agnieszka Gajewska-Zabój. Była to pierwsza debata po podpisaniu 23 czerwca 2021

Doręczenia pism sądowych przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych – instrukcje dotyczące funkcjonowania Portalu

Doręczenia pism sądowych przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych – instrukcje dotyczące funkcjonowania Portalu

W związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2021 r. ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwiające m.in. dokonywanie doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom przez Portal Informacyjny Sądów