Uchwała KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

UCHWAŁA Nr 198/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu głosowania na tym Zjeździe Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) oraz § 27 ust. 1 i 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów

Stanowisko  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie naruszania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów Niezawisłość sędziowska jest warunkiem praworządności i podstawą gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Na sędziach „spoczywa odpowiedzialność za ostateczne decyzje dotyczące życia, wolności, praw, obowiązków i własności obywateli” (Preambuła Zasad Podstawowych Narodów Zjednoczonych dotyczących Niezawisłości Sądownictwa). Gwarancja niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma służebną rolę wobec

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r. w sprawie projektu ustaw podatkowych

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. do projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD126) Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża negatywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 28 września–2 października 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące bieżącej działalności w mijającym tygodniu. O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.   Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 28 września – 2 października 2020 r.   Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady W mijającym tygodniu za pośrednictwem platformy zoom spotkania odbyli członkowie agend