ROZPOCZYNAMY REBRANDING!

ROZPOCZYNAMY REBRANDING!

Po trwającej wiele miesięcy wewnętrznej dyskusji w grudniu 2022 r. Krajowa Rada Radców Prawnych ostatecznie zdecydowała o przeprowadzeniu procesu rebrandingu KIRP – przygotowaniu nowej identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, w tym znaku graficznego (logo) zawodu radcy prawnego i nowego znaku graficznego (logo) KIRP oraz księgi znaków, a także opracowaniu nowych materiałów korporacyjnych.

PO CO NAM REBRANDING?

PO CO NAM REBRANDING?

Po trwającej wiele miesięcy wewnętrznej dyskusji Krajowa Rada Radców Prawnych zdecydowała o przeprowadzeniu procesu rebrandingu KIRP – przygotowaniu nowej identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, w tym znaku graficznego (logo) zawodu radcy prawnego i nowego znaku graficznego (logo) KIRP oraz księgi znaków. Po szczegółowej analizie nadesłanych ofert 14 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z agencją BrandLive Sp. z o.o. Prace nad rebrandingiem przebiegają zgodnie z harmonogramem, agencja zaprezentowała audyt wizerunkowy i strategię wizerunkową marki, z którą zapoznali się członkowie KRRP podczas posiedzenia 25 marca w Warszawie.