Nowy software  zapisujący mowę

Nowy software  zapisujący mowę! Ten, dla kogo pisanie tekstu na komputerze jest chlebem powszednim, z pewnością doceni program zapisujący słowa ludzkie w dokumentach tekstowych. Jednak stopień skomplikowania języka polskiego z pewnością sprawi, że podobny software pojawi się u nas z pewnym opóźnieniem.   Program do zapisywania mowy mógłby być wykorzystywany na komputerach i laptopach. Działa też

Czy da się promować nie wydając złotówki?

Polskie kancelarie w mediach społecznościowych prowadzą – co tu kryć – nie najlepszą komunikację. Powiewy nudy, niezmierzone pustki, treści wybitnie nieangażujące, sprowadzające się do wrzucania linków do artykułów o tematyce prawnej. Tak jakby media społecznościowe były tylko linkownią do tekstów z „Rzeczpospolitej” albo „Gazety Prawnej”. Otóż tak nie jest. Social media to bardzo użyteczne narzędzie

Biznes dla radców – radcowie dla biznesu.

Prowadzony w ramach KIRP projekt „biznes dla radców- radcowie dla biznesu” – dedykowany dla członków naszego samorządu pakiet bardzo korzystnych ofert – rozwija się bardzo dynamicznie. Pozwolę sobie zauważyć, że w okresie od startu pierwszego elementu oferty tj. programu Mikroflota z naszym partnerem PKN Orlen S.A., czyli od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia dzisiejszego z ofert objętych projektem korzysta już blisko 10 % wszystkich członków naszego samorządu. To wielki sukces i motywacja do dalszej pracy nad rozwojem projektu, który trafił w oczekiwania naszego środowiska. Dzisiaj pragnąłbym przybliżyć w kilku zdaniach kolejne elementy projektu, tj. ofertę wynajmu samochodów razem z Raiffeisen oraz ofertę ubezpieczeń na życie i medycznych.