Referent/Specjalista – obsługa recepcji biura

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko: Referenta/Specjalisty – obsługa recepcji biura Zadania: Obsługa Recepcji Biura KRRP, w tym w szczególności przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dystrybucja korespondencji wśród pracowników Biura, wysyłka korespondencji, odbiór przesyłek kurierskich, obsługa firmowej poczty elektronicznej, udzielanie informacji telefonicznie i łączenie rozmów Organizacja wyjazdów służbowych (rezerwacja biletów lotniczych,

Specjalista w obszarze spraw zagranicznych i praw człowieka

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w obszarze spraw zagranicznych i praw człowieka Zadania: obsługa administracyjno-biurowa prac Komisji Zagranicznej oraz Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych; prowadzenie bieżącej korespondencji w języku angielskim i francuskim; utrzymywanie roboczego kontaktu z partnerami zagranicznymi, w tym prawniczymi organizacjami międzynarodowymi (ewentualne uczestnictwo w posiedzeniach organów organizacji);

Grafik

Krajowa Rada Radców Prawnych podejmie współpracę z grafikiem Zadania: projektowanie grafik na potrzeby komunikatów promocyjnych online, strony www, newslettera oraz social media; projektowanie oprawy graficznej dokumentów (np. raportów, analiz); sporadycznie – projektowanie materiałów POS (plakaty, ulotki). Wymagania: znajomość programów graficznych; doświadczenie w projektowaniu treści w charakterze tych wymaganych; terminowość; inicjatywa, samodzielność; doświadczenie w podobnej formule

Radca prawny

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko radcy prawnego  Opis stanowiska: opiniowanie i sporządzanie projektów umów oraz innych aktów prawnych na potrzeby Biura KRRP; przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach osobowych aplikantów radcowskich i radców prawnych z zakresu działania Prezydium i Krajowej Rady Radców Prawnych; obsługa posiedzeń Krajowej Rady Radców Prawnych; zastępstwo procesowe; współpraca i

Specjalista w obszarze komunikacji społecznej

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w obszarze komunikacji społecznej Zadania: realizacja zadań z zakresu zintegrowanej komunikacji (zewnętrznej i wewnętrznej); przygotowywanie dla potrzeb KRRP materiałów informacyjnych, treści komunikatów, artykułów do różnych kanałów komunikacyjnych online (m.in. strona internetowa, media społecznościowe, newsletter) i offline (m.in. dwumiesięcznik „Radca Prawny”); opracowywanie materiałów oraz prezentacji do celów

Specjalista w obszarze finansów i rachunkowości

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w obszarze finansów i rachunkowości  Opis stanowiska: prowadzenie ewidencji wpływu faktur oraz innych dokumentów finansowych, dbanie o prawidłowy i terminowy ich obieg, w tym wstępna weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym; bieżąca współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym (przekazywanie dokumentów finansowych, uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących stanu

Referent/Specjalista w obszarze prawnym

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko referenta/specjalisty w obszarze prawnym  Opis stanowiska: współpraca z wewnętrznymi radcami prawnymi, Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji oraz Komisją Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP i ich wsparcie od strony prawnej i administracyjnej w pracy bieżącej – wykonywanie czynności asystenckich; sporządzanie projektów pism w tym m.in. odpowiedzi na wnioski