Przekaż 1% swojego podatku za 2020 rok na rzecz Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Przekaż 1% swojego podatku za 2020 rok na rzecz Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne. – Otrzymujemy wiele ciepłych słów za naszą pomoc docierającą do Koleżanek i Kolegów i ich rodzin. To dla nich bardzo ważne. Nierzadko

Rusza „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Radcy prawni włączają się w akcję

Rusza „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Radcy prawni włączają się w akcję

Ostatni tydzień lutego może być przełomowy dla osób, które są ofiarami przestępstw i potrzebują bezpłatnej pomocy prawnej. Rusza bowiem „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w który kolejny rok z rzędu angażują się radcy prawni. W dniach 22-28 lutego każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną. Akcję koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rejestracja otwarta! Konferencja online „Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla  prawników”

Rejestracja otwarta! Konferencja online „Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników”

Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zapraszają na dwujęzyczne (polsko-angielskie) wydarzenie online w piątek 26.02.2021 r. o godz. 12.00 pt. „Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników”. Prelegentami będą: David Greene (Prezes Stowarzyszenia Prawników Anglii i Walii), Katarzyna Bogusławska (solicitor), Donovan Lindsay (solicitor), prof. Sara Chandler QC (Hon), Carolina Marín Pedreño (solicitor), r.pr. Tomasz Szarek, r.pr.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie publikacji rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie publikacji rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r.

W dniu 27.01.2021 r. opublikowane zostało uzasadnienie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r., w którym stwierdzono, że art. 4 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i dopuszczalności przerywania ciąży („UPR”), pozwalający na dokonywanie aborcji w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego

Rusza IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Rusza IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Skuteczny prawnik musi dysponować szeregiem umiejętności interpersonalnych, w tym z całą pewnością kluczowe są kompetencje negocjacyjne. Jak radzą sobie z nimi aplikanci radcowscy, którzy już niedługo staną w konfrontacji z zawodową rzeczywistością? O tym przekonamy się podczas IX edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich.

Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządów radców prawnych i rzeczników patentowych

Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządów radców prawnych i rzeczników patentowych

W spotkaniu zorganizowanym 11 lutego 2021 r. udział wzięli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Paweł Kurcman. Dyskutowano o współpracy w opiniowaniu planowanej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i perspektywach rozwoju obu samorządów zawodowych.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wolnych mediów

Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wolnych mediów

Wolne media to wolni ludzie. Wolność przekazywania i otrzymywania informacji jest fundamentem państwa demokratycznego, a wolne i niezależne media są gwarantem wykonywania nadzoru społecznego nad osobami sprawującymi władzę państwową w imieniu społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wspiera protestujących w dniu wczorajszym dziennikarzy i wydawców mediów komercyjnych. Proponowane przez rządzących regulacje wprowadzające daninę od przychodów z reklam mają na celu nałożenie na prywatnych

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

WSPÓLNY KOMUNIKAT W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec. Rafał Dębowski – sekretarz NRA i radców prawnych mec. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasadniczym przedmiotem rozmów był projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych

Wyróżnienia trafiły w ręce najlepszych – rok szkoleniowy aplikacji radcowskiej 2021 oficjalnie rozpoczęty

Wyróżnienia trafiły w ręce najlepszych – rok szkoleniowy aplikacji radcowskiej 2021 oficjalnie rozpoczęty

Łączenie na żywo, 25 kamer, 18 miast i 21 aplikantów, którzy uzyskali najwięcej punktów na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. Tak wyglądała uroczysta inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2021 i wręczenie wyróżnień najlepszym zdającym. Inauguracja odbyła 19 stycznia 2021 r.

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 17-21 sierpnia 2020 r.

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 17-21 sierpnia 2020 r. Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady W poniedziałek 17 sierpnia br. na platformie zoom odbyło się spotkanie Kierownika i Rady Centrum Szkolenia Ustawicznego oraz koordynatorów ds. doskonalenia zawodowego w okręgowych izbach radców prawnych na temat zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych. Kolejne

Seminarium TRALIM 05.03.2020 r. w Warszawie

W czwartek 5 marca br. odbyło się w Warszawie drugie seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach programu TRALIM2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego programu oprócz seminariów TRALIM w ciągu ostatniego roku zorganizowano w Warszawie także seminarium TRAUMA nt. prawa europejskiego dotyczącego problematyki dzieci-migrantów pozbawionych opieki. Organizatorem seminarium 5 marca w Warszawie była Krajowa Izba Radców Prawnych,