Podsumowanie działań Komisji KRRP w lipcu 2021

Podsumowanie działań Komisji KRRP w lipcu 2021

Spotkania online, oświadczenia, konkursy oraz prace koncepcyjne nad projektami – pomimo sezonu urlopowego Komisje KRRP nie zwolniły tempa realizując planowane działania. W mijającym miesiącu odbyły się posiedzenia Komisji: Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Promocji Zawodu, Komisji Praw Człowieka oraz Zagranicznej. Przedstawiciele Komisji Zagranicznej KRRP 7 lipca spotkali się z Koordynatorami ds. Zagranicznych przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Podczas zdalnej debaty omówiono tematy aktualne,

Jakich ubezpieczeń potrzebują radcy prawni? – ankieta

Jakich ubezpieczeń potrzebują radcy prawni? – ankieta

Szanowni Państwo, Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z brokerem ubezpieczeniowym Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. oraz obecnym ubezpieczycielem UNIQA TU SA przygotowała dla Państwa ankietę dotyczącą ubezpieczeń dobrowolnych. Uzyskane informacje pozwolą precyzyjnie określić potrzeby oraz oczekiwania dotyczące oferty ubezpieczeń kierowanej do radców prawnych. W ankiecie znajdziecie Państwo pytania z zakresu ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, gwarancji ubezpieczeniowych, ale także ubezpieczeń na życie, od nieszczęśliwych

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki

[1] 

[1]  Zgodnie z Regułą 54 § 2 (b) Regulaminu Trybunału, „Izba lub Przewodniczący Sekcji może zdecydować o zawiadomieniu o skardze lub jej części pozwanej Umawiającej się Strony i wezwać tę Stronę do przedstawienia pisemnych uwag w tej sprawie, a po ich otrzymaniu wezwać skarżącego do przedstawienia uwag w odpowiedzi”.

KRRP zbiera zgłoszenia na temat działania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

KRRP zbiera zgłoszenia na temat działania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Przypominamy, że 3 lipca weszły w życie przepisy dotyczące nowych zasad dokonywania doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych (stanowisko Prezydium KRRP można znaleźć tutaj). Praktyka korzystania z portalu w zakresie dokonywanych doręczeń przynosi kolejne wątpliwości i wyzwania. Dlatego KRRP stworzyła zespół roboczy, którego zadaniem jest zbieranie informacji o problemach w działaniu portalu, zgłaszanych przez radców prawnych. Wszystkie uwagi, kłopoty, wątpliwości

Wspólny Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego do Premiera RP

Wspólny Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego do Premiera RP

Apel o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu” przedstawionych opinii publicznej wystosowali 2 lipca 2021 r. przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Polsce. Bezpośrednim adresatem apelu jest Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dokument został wypracowany po ostatniej debacie zorganizowanej 30 czerwca w Warszawie, pt. “Polski Ład – wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?”,  podczas której eksperci prawa podatkowego

Stanowisko Prezydium KRRP w sprawie Portalu Informacyjnego

Stanowisko Prezydium KRRP w sprawie Portalu Informacyjnego

Poniżej publikujemy treść Stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wejścia w życie przepisów dotyczących nowych zasad dokonywania doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych: Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 lipca 2021 r.  w sprawie wejścia w życie przepisów dotyczących nowych zasad dokonywania doręczeń pism sądowych profesjonalnym

Referent/Specjalista – obsługa recepcji biura

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko: Referenta/Specjalisty – obsługa recepcji biura Zadania: Obsługa Recepcji Biura KRRP, w tym w szczególności przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dystrybucja korespondencji wśród pracowników Biura, wysyłka korespondencji, odbiór przesyłek kurierskich, obsługa firmowej poczty elektronicznej, udzielanie informacji telefonicznie i łączenie rozmów Organizacja wyjazdów służbowych (rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja hoteli, rezerwacje taksówek itp.) Organizacja

E-doręczenia – webinaria dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

E-doręczenia – webinaria dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

W związku z faktem, iż 3 lipca 2021 roku w życie wchodzą przepisy dające możliwość doręczania korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów, zachęcamy wszystkich radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu e-doręczeń. Najbliższe webinaria organizuje OIRP Warszawa w dn. 2 lipca 2021 r. w godz. 10:00-12:00 oraz OIRP Wrocław w dn. 6 lipca 2021 r. w godz. 17:00 – 19:30. Webinarium “Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach

Podsumowanie działań Komisji KRRP w czerwcu

Podsumowanie działań Komisji KRRP w czerwcu

Finały konkursów i turniejów organizowanych przez samorząd radcowski, spotkania online, wideoposiedzenia, szkolenia i wykłady – te formuły w czerwcu zdominowały kalendarz Komisji Krajowej Rady Radców Prawnych. Obok działań planowanych, w mijającym miesiącu odbyły się posiedzenia Komisji: Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Promocji Zawodu, Komisji Praw Człowieka, Zagranicznej, Etyki i Wykonywania Zawodu oraz Aplikacji. Realizacja powyższych działań przebiegała w różnych formułach, od stacjonarnych przez hybrydowe po zdalne. Jeszcze

Ochrona danych w działalności samorządu radcowskiego – ścisła współpraca IOD z całej Polski

Ochrona danych w działalności samorządu radcowskiego – ścisła współpraca IOD z całej Polski

Zacieśnienie współpracy, wymiana doświadczeń, retencja danych, polityka bezpieczeństwa i nowe inicjatywy w zakresie ochrony danych w samorządzie radców prawnych były tematem rozmów pierwszego w XI Kadencji ogólnopolskiego spotkania inspektorów ochrony danych okręgowych izb radców prawnych z Inspektorem Ochrony Danych Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Sekretarz KRRP Agnieszką Gajewską-Zabój, która nadzoruje obszar ochrony danych w KIRP. Spotkanie miało miejsce 17 czerwca 2021 r. Spotkanie

Przedstawiciele samorządów prawniczych na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy” z udziałem Prezydenta RP

Przedstawiciele samorządów prawniczych na konferencji „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy” z udziałem Prezydenta RP

Konferencja „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy” miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w dniu 18 czerwca 2021 roku. W wydarzeniu wzięli udział sędziowie Sądu Najwyższego, przedstawiciele nauki prawa oraz przedstawiciele samorządów prawniczych. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Prezes Włodzimierz Chróścik. Spotkanie otworzył Prezydent RP Andrzej Duda. Więcej informacji o wydarzeniu oraz tematyce konferencji znajdą Państwo na stronie www.prezydent.pl