Informacja na temat Spotkania Prezesów Adwokatur Europy Środkowo-Wschodniej

Berlin, 2 listopada 2018 roku W słoneczny piątek 2 listopada w siedzibie Adwokatury Niemieckiej mieszczącej się w centrum dawnego Berlina Wschodniego przy ul. Littestrasse 9, nieopodal siedziby Sądu Miejskiego Berlin-Mitte, odbyło się spotkanie, na którym stronę polską reprezentowali Wiceprezes KRRP Michał Korwek i członek Prezydium KRRP Bartłomiej Tkacz oraz Wiceprezes Adwokatury Piotr Kardas. Na spotkaniu

Nadchodzące wydarzenia

Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy 11 kwietnia w Toruniu odbędzie się konferencja współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych i Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, podsumowująca projekt “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”, którego celem było nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi izbami adwokackimi i

Odeszła Anna Zaleska, radca prawny, członek Krajowej Rady Radców Prawnych, wspaniały Człowiek. Będzie nam brakowało jej  uśmiechu, wiedzy i życzliwości. Od 1977 roku wykonywała zawód radcy prawnego: początkowo w formie umowy o pracę, a od 1992 r. jako współwłaściciel Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych IUSTITIA s.c. w Katowicach. Zawsze pamiętała też o osobach znajdujących się

Dla aplikantów – do pobrania „Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania”

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu radcowskiego oraz wpływającymi, ze strony zainteresowanych aplikantów radcowskich, pytaniami dotyczącymi dostępu do podręcznika „Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania” wyd. 5 uzup., w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych podjęto decyzję o udostępnieniu wersji elektronicznej w/w publikacji na stronie Krajowej Izby Radców

Opinia KRRP w sprawie przekazanych do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

W dniu 25 sierpnia br. Prezes KRRP przesłał Ministrowi Sprawiedliwości Panu Borysowi Budce opinię Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczącą przekazanych samorządowi radców prawnych do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Opinia bazuje na stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych uchwalonym na nadzwyczajnym posiedzeniu KRRP