Radca prawny

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko radcy prawnego  Opis stanowiska: opiniowanie i sporządzanie projektów umów oraz innych aktów prawnych na potrzeby Biura KRRP; przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach osobowych aplikantów radcowskich i radców prawnych z zakresu działania Prezydium i Krajowej Rady Radców Prawnych; obsługa posiedzeń Krajowej Rady Radców Prawnych; zastępstwo procesowe; współpraca i obsługa Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu; udzielanie odpowiedzi na pytania pracowników

Specjalista w obszarze komunikacji społecznej

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w obszarze komunikacji społecznej Zadania: realizacja zadań z zakresu zintegrowanej komunikacji (zewnętrznej i wewnętrznej); przygotowywanie dla potrzeb KRRP materiałów informacyjnych, treści komunikatów, artykułów do różnych kanałów komunikacyjnych online (m.in. strona internetowa, media społecznościowe, newsletter) i offline (m.in. dwumiesięcznik „Radca Prawny”); opracowywanie materiałów oraz prezentacji do celów promocyjno-informacyjnych; współpraca z podmiotami zewnętrznymi w obszarze komunikacyjnym i PR; prowadzenie strony internetowej

Specjalista w obszarze finansów i rachunkowości

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w obszarze finansów i rachunkowości  Opis stanowiska: prowadzenie ewidencji wpływu faktur oraz innych dokumentów finansowych, dbanie o prawidłowy i terminowy ich obieg, w tym wstępna weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym; bieżąca współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym (przekazywanie dokumentów finansowych, uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących stanu płatności, przekazywanie dokumentów do i od poszczególnych pracowników (faktury, korekty, ZUS, delegacje, itp.);

Referent/Specjalista w obszarze prawnym

Krajowa Rada Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko referenta/specjalisty w obszarze prawnym  Opis stanowiska: współpraca z wewnętrznymi radcami prawnymi, Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji oraz Komisją Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP i ich wsparcie od strony prawnej i administracyjnej w pracy bieżącej – wykonywanie czynności asystenckich; sporządzanie projektów pism w tym m.in. odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej; monitorowanie stron Rządowego Centrum Legislacji, Sejmu RP i Senatu RP

Statuetka w rękach sędzi Agnieszki Owczarewicz – uroczystość zakończenia ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”

Statuetka w rękach sędzi Agnieszki Owczarewicz – uroczystość zakończenia ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”

Honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” za 2020 rok przyznano Agnieszce Owczarewicz – sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, która należy do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME. Laureatka została wybrana decyzją Kapituły Konkursu pokonując rywali z całego kraju. To jedna z pierwszych uroczystości w tym roku, która odbyła się na żywo, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. – Dostrzegając, że jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na wykorzystanie mediacji jest sprzyjanie przez sędziów

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 28 maja 2021 roku w sprawie pozbawienia prawa do obrony białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z 28 maja 2021 roku w sprawie pozbawienia prawa do obrony białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza

Komisja Praw Człowieka z głębokim zaniepokojeniem przyjęła informację o aresztowaniu opozycjonisty białoruskiego Ramana Pratasiewicza oraz jego partnerki, studentki Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego – Sofii Sapiegi, które miało miejsce 23 maja 2021 r. na lotnisku w Mińsku. Do aresztowania doszło w wyniku bezprawnego wymuszenia lądowania samolotu pasażerskiego relacji Ateny-Wilno, przemieszczającego się w białoruskiej strefie powietrznej. Komisja wskazuje, że jest to bezprecedensowy akt terroru, za który uważa się m.in. uprowadzenie samolotu.

Świadomość prawna młodzieży szkolnej wzrasta – wnioski po zakończeniu tegorocznej edycji konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”. Relacja wideo

Świadomość prawna młodzieży szkolnej wzrasta – wnioski po zakończeniu tegorocznej edycji konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”. Relacja wideo

3 etapy, setki zgłoszeń, w sumie 863 uczestników, 193 szkoły z całego kraju, 3 komisje, 35 finalistów i 6 laureatów to bilans VI Edycji Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych. To dowód, iż pomimo pandemii i utrudnionej zdalnej formy, nie brakowało chętnych młodych ludzi, którzy chcieli udowodnić, iż prawo nie jest tylko obcobrzmiącym pojęciem i że nie należy się go bać. Wręcz przeciwnie, może być

List Prezesa KRRP do białoruskich prawników

List Prezesa KRRP do białoruskich prawników

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych wystosował list do Krajowej Rady Adwokatur Republiki Białorusi, w którym deklaruje wsparcie w działaniach mających na celu ochronę praw jej członków. Wyraża w nim jednocześnie głębokie zaniepokojenie informacjami pochodzącymi od międzynarodowej społeczności prawników, które wskazują, iż z listy adwokatów uprawnionych do wykonywania zawodu skreślonych zostało co najmniej 19 adwokatów i adwokatek. Decyzja ta, według powyższych źródeł, miała być rezultatem podejmowania się

Współpraca ze Stowarzyszeniem Prawników Hongkongu

Współpraca ze Stowarzyszeniem Prawników Hongkongu

Za samorządem radców prawnych kolejny krok na drodze do poszerzenia międzynarodowej współpracy. Dnia 20 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Stowarzyszenia Prawników Hongkongu – The Law Society of Hong Kong. Celem spotkania było rozwinięcie współpracy oraz wymiana doświadczeń. Tematem rozmów były m.in. zmiany komunikacyjne i organizacyjne wynikające z pandemii, także te związane z nowymi technologiami, praktyka prawna

Koniec prac senackich nad nowelizacją kpc – wykreślono kontrowersyjne zapisy

Koniec prac senackich nad nowelizacją kpc – wykreślono kontrowersyjne zapisy

13 maja 2021 r. zakończył się senacki etap prac nad znaczącą dla radców prawnych, bo wpływającą na metodykę i praktykę zawodową pełnomocnika oraz płynność procesu, nowelizacją ustawy kpc. Senat przyjął 20 poprawek, w tym te dotyczące e-doręczeń, o które wnioskował samorząd radców prawnych. Wydłużono termin wejścia w życie przepisów dotyczących doręczeń przez portal informacyjny sądu z dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Wprowadzono poprawkę wykreślającą obowiązek