Nowe władze KIRP

W sobotę 7 listopada 2020 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, podczas którego wybrano nowe władze samorządu radów prawnych XI kadencji. Podczas Zjazdu zostały przeprowadzone wybory: Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego do Krajowej Rady Radców Prawnych Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Wyższej Komisji Rewizyjnej Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji został

Informacja o kandydatach na Prezesa KRRP i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego XI kadencji

Stosownie do przepisu par. 28a Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych poniżej publikuje zgłoszenia kandydatów: r.pr. Włodzimierza