Oświadczenie osoby uprawnionej do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora KRRP o dochodach netto we wspólnym gospodarstwie domowym