Skład Kapituły Funduszu Seniora:

Przewodniczący:
Mieczysław Humka – OIRP Łódź

Sekretarz:
Hanna Szynkiewicz-Wanat – OIRP Warszawa

Członkowie:
Maciej Bebejewski – OIRP Poznań
Anna Komarska – OIRP Lublin
Andrzej Ksokowski – OIRP Zielona Góra
Danuta Kubica – OIRP Katowice
Bożena Nawrocka – OIRP Rzeszów
Anna Polańska – OIRP Kielce

UCHWAŁA nr 20/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Kapituły „Funduszu Seniora”


Lista Rzeczników Funduszu Seniora X Kadencji:

OIRP Białystok: Maria Guryn
OIRP Bydgoszcz: Mirosława Wierzbicka
OIRP Gdańsk: Zbigniew Wojciechowski
OIRP Katowice: Małgorzata Sozańska
OIRP Kielce: Grażyna Brzezińska
OIRP Koszalin: Teresa Ponikowska
OIRP Kraków: Teresa Gniadek
OIRP Lublin: Irena Kopiec
OIRP Łódź: Elżbieta Niedźwiedzińska
OIRP Olsztyn: Lucyna Koper
OIRP Opole: Elżbieta Klepacz
OIRP Poznań: Iwona Kisielewska
OIRP Rzeszów: Anna Nowak
OIRP Szczecin: Maria Krekora
OIRP Toruń: Romuald Wojak
OIRP Wałbrzych: Stanisław Małko
OIRP Warszawa: Kamila Bury
OIRP Wrocław: Joanna Majewicz
OIRP Zielona Góra: Jadwiga Grzemska