Rozliczenie kosztów podróży

Rozliczenie kosztów podróży za udział w Finale Konkursu “Akademia Wiedzy o Prawie”

UWAGA! NIE DOTYCZY TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU. VI EDYCJA “AKADEMII WIEDZY O PRAWIE” ODBYWA SIĘ W CAŁOŚCI W FORMULE ON-LINE.

Uprzejmie informujemy, że w celu rozliczenia kosztów podróży do i z Warszawy w celu uczestniczenia w Finale Konkursu – Akademia Wiedzy o Prawie należy:

 • czytelnie wypełnić druk delegacji oraz dyspozycji refinansowania poniesionych kosztów wpisując:
  • imię i nazwisko/imiona i nazwiska osób rozliczających koszty podróży ze wskazaniem: uczestnik, opiekun, członek komisji egzaminacyjnej,
  • cel podróży: udział w Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie 29 kwietnia 2020 r.,
  • datę przyjazdu i odjazdu (w przypadku podróży samochodem),
  • trasę podróży,
  • wysokość kosztów podróży przypadającej na konkretną osobę,
  • numer/y kont/a, na które należy dokonać zwrotu kosztów;
 • w przypadku podróży pociągiem lub autobusem należy załączyć bilety potwierdzające odbytą podróż;
 • w przypadku podróży samochodem – wpisać kilometraż, markę samochodu i numer rejestracyjny oraz pojemność.

Po zakończeniu Centralnego etapu Konkursu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych ww. dokumentów na poniższy adres:

Krajowa Izba Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
z dopiskiem: AKADEMIA

Mamy nadzieję na sprawne rozliczenie kosztów podróży.