Zakres wiedzy i materiałów dydaktycznych

Zakres wiedzy oraz proponowane materiały dydaktyczne przydatne
w przygotowaniu się do udziału w IX edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie

Wszystkie etapy:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.):
 2. dla uczniów szkół podstawowych – rozdziały: I Rzeczpospolita, II Wolności, prawa
  i obowiązki człowieka i obywatela, III Źródła prawa, IV Sejm i Senat, V Prezydent Rzeczpospolitej, VI Rada Ministrów i Administracja Rządowa, VII Samorząd Terytorialny, VIII Sądy i Trybunały,
 3. dla uczniów szkół ponadpodstawowych – rozdziały: I Rzeczpospolita, II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, III Źródła prawa, IV Sejm i Senat,
  V Prezydent Rzeczpospolitej, VI Rada Ministrów i Administracja Rządowa, VII Samorząd Terytorialny, VIII Sądy i Trybunały, IX Organy kontroli państwowej
  i ochrony prawa, X Finanse publiczne, XI Stany nadzwyczajne, XII Zmiana konstytucji,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 8 – 32, art. 110 – 116, art. 922 – 958,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-125, art. 922 – 958, art. 991 – 1024,

Film edukacyjny:

„Testamenty i dziedziczenie testamentowe” – trzeci film edukacyjny Krajowej Izby Radców Prawnych – YouTube

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809):
  • dla uczniów szkół podstawowych –  art. 1, art. 23 – 28 (1), art. 87 – 112, art. 113 – 113 (6), art. 128 – 144 (1),
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-30, art. 55 – 86, art. 87 – 112, art. 113 – 113 (6), art. 128 – 144 (1),

Filmy edukacyjne:

„Prawa i obowiązki rodziców i dziecka”– dziesiąty odcinek filmów edukacyjnych KIRP dla młodzieży

„Prawo rodzinne, władza rodzicielska” – drugi film edukacyjny Krajowej Izby Radców Prawnych

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-13, art. 86-97, art. 183 (1)- 183 (15),
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-13,  art. 15-46, art. 86-97, art. 125 – 130, art. 183 (1)- 183 (15), art. 187,

Filmy edukacyjne:

„Rola radcy prawnego w postępowaniu sądowym” – piąty film edukacyjny KIRP

„Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów – jedenasty odc. filmów KIRP dla młodzieży”

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 – 9, art. 13 – 24, art. 33 – 34, art. 37 – 39,
 • Podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika …” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego:
  • dla uczniów szkół podstawowych – część dla młodzieży gimnazjalnej rozdział I,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – część dla młodzieży ponadgimnazjalnej rozdział I.

Etap okręgowy:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 43(1), art. 535 – 576, art. 577- 581, art. 627, art. 734-751,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 172 -176, art. 535 -581, art. 720, art. 721 – 724, art. 888 – 902,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 9, art. 22, art. 25-29,  art. 30, art. 190 – 206,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych art. 9, art. 22, art. 25-29,  art. 30 – 43, art. 190 – 206,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-2, art. 5-7a, art.7ab, art. 27 – 35, art. 43a-43g,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-2, art. 5-7a, art.7ab, art. 12- 38, art. 43a-43g,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17, art. 23, art. 36 – 39, art. 41, art. 78-79, art. 81- 84,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1 – 10, art. 13, art. 16, art. 18, art. 25 – 26, art. 30 – 31, art. 32 – 39, art. 190a, art. 207, art. 209, art. 212, art. 216, art. 233, art. 270, art. 278 – 279, art. 288,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1 – 43c, art. 53 – 55, art. 190a, art. 207, art. 209, art. 212, art. 216, art. 233, art. 270, art. 278 – 279, art. 288,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U.
  z 2024 r. poz. 37):

  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-17, art. 24 – 32,  art. 40 – 74, art. 82 – 84, art. 87,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-22,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-22, art. 23 – 25, art. 28 – 32, art. 35-41,

Etap centralny:

Przypominamy, że na etap centralny oprócz zagadnień wskazanych poniżej, obowiązują zagadnienia oraz zakres przepisów z poprzednich etapów.

 1. ustawa z dnia 6 lipca  1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 2- 4, art. 6, art. 8, art. 12, art. 22, art. 23 – 24 ust.1, art. 32,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 2- 5, art. 6, art. 8 – 9, art. 12 – 13, art. 22, art. 23 – 24, art. 26 – 29, art. 32 – 33,
 • ustawa z dnia 28 stycznia  2016 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1360
  z późn. zm.):

  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 2, art. 6, art. 56, art. 63 – 67, art. 74 – 75,
   art. 91, art. 96 – 100,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 2 – 3, art. 6 – 7, art. 56 – 57, art. 63 -67, art. 74 – 75, art. 91, art. 96 – 100,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art.  55, art. 65 – 66, art. 79-80, art. 82 – 87,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art.  55, art. 61 – 66, art. 69 – 71, art. 79 – 80, art. 82 – 87,
 • ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 292):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-7, art. 8-11a,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych –  art. 1-7, art. 8-11a, art. 13,
 • ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1058):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-5, art. 7-7a, art. 8 – 17b, art. 20,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-5, art. 7-7a, art. 8 – 17b, art. 20,
 • ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 2, art. 3, art. 6, art. 11 ust.1
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 2, art. 3 – 7, art. 11 ust.1, art. 25, art. 27 – 34, art. 37,
 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 303):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art.1,  art. 3 – 7, art. 8, art. 9 ust 1 i 1a, art. 14, art. 16, art. 18 ust. 1 i 2, art. 22, art. 27 – 28,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 156 – 162 ust. 1, art. 170 – 171,
 1. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-3, art. 4, art. 5 ust.1, art. 8, art. 10 § 1 art. 11, art. 17, art. 18 § 1,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1- 5 ust.1, art. 8, art. 10 § 1, art. 11, art. 15, art. 17, art. 18 – 20,
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 535, art. 603, art. 605, art. 627, art. 647, art. 659, art. 693, art. 710, art. 720, art. 725, art. 734, art. 805, art. 876, art. 888, art. 908,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 140 – 158, art. 172-189, art. 244-270, art. 285-305, art. 720, art. 721 – 724,  art. 734 – 751, art. 888 – 916,
 1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1 – 10,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 15 – 68,
 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-3, art. 10 – 18(3), art. 22, art. 100,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-3, art. 10 – 18(3), art. 52 – 55, art. 63 – 66, art. 78 – 80, art. 84 – 87(1), art. 94, art. 100, art. 108 – 113,
 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-2, art. 6-16, art. 61 – 66, art. 73 – 88,  art. 104 – 113.

Zakres wiedzy oraz proponowane materiały dydaktyczne przydatne w przygotowaniu się do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”

Wszystkie etapy:

 1. Podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika …” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego (podręcznik dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przychodzi-uczen-do-prawnika-innowacyjny-poradnik-prawny-dla-mlodziezy:
 • dla uczniów szkół podstawowych – część dla młodzieży gimnazjalnej,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – część dla młodzieży ponadgimnazjalnej,

UWAGA na zmiany stanu prawnego – wykaz zmian do poszczególnych części podręcznika w załącznikach poniżej. 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – rozdziały: I Rzeczpospolita, II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, III Źródła prawa, IV Sejm i Senat, V Prezydent Rzeczpospolitej, VI Rada Ministrów i Administracja Rządowa, VII Samorząd Terytorialny, VIII Sądy i Trybunały,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – rozdziały: I Rzeczpospolita, II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, III Źródła prawa, IV Sejm i Senat, V Prezydent Rzeczpospolitej, VI Rada Ministrów i Administracja Rządowa, VII Samorząd Terytorialny, VIII Sądy i Trybunały,
 1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359):
 • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 92-98, art. 100 -112,
 1. ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 141):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-7, art. 8-11a oraz art. 13,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-7, art. 8-11a oraz art. 13,
 1. informacja o prawach dziecka dostępna na stronie internetowej: https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa),
 2. informacje o Rzeczniku Praw Obywatelskich dostępne na stronie internetowej: rpo.gov.pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

Etap okręgowy:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581,
 1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 16-18, 27-42,
 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 9, art. 22, art. 25-29, 30, art. 190 – 206,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych art. 9, art. 22, art. 25-29, 30, art. 190 – 206,
 1. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-2, art. 5-7a, art. 12- 38a,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-2, art. 5-7a, art. 12- 38a,
 1. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17, art. 23, art. 78-79, art. 81- 83, art. 115-122,
 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.):
 • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-24, art. 190a, art. 284.

Etap centralny:

 1. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.) – dostępna na stronie internetowej: https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka
  • dla uczniów szkół podstawowych – Preambuła oraz część I
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Preambuła oraz część I
 2. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 627):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-5, 7-7a, 8 – 17b, 19-20,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-5, 7-7a, 8 – 17b, 19-20,
 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581, art. 922 – 935, 941 – 967, art. 991- 10291, art. 1030 – 10343,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 8- 28, art. 73-81, art. 415- 449, art. 535 – 576, art. 577- 581, art. 922 – 935, 941 – 967, art. 991- 10291, art. 1030 – 10343,
 4. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 64-66,
 5. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1, art. 4, art. 8, art. 16-17, art. 23, art. 78-79, art. 81- 83, art. 115-122,
 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-3, art. 9, art. 22, art. 25-29, art. 30, art. 100, art. 190 – 206,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-3, art. 9, art. 22, art. 25-29, art. 30- 43, art. 52 – 55, art. 63-67, art. 100, art. 190 – 206,
 7. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 92-98, art. 100 -112, art. 128- 138,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 92-98, art. 100 -112, art. 128- 138,
 8. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-38,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-43c, art. 190a,
 9. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-16, art. 45- 89,
 10. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969):
  • dla uczniów szkół podstawowych – art. 1-32,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-32r,
 11. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.):
  • dla uczniów szkół podstawowych – nie dotyczy,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – art. 1-2, art. 6-16, art. 39-49b oraz art. 104 – 113.