Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu – kompetencje

Do zadań Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu należy:

  • udzielanie opinii, wyjaśnień i interpretacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego na żądanie radców prawnych, organów samorządu radców prawnych, organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości, pracodawców i klientów;
  • opracowywanie koncepcji (rozwiązań) dotyczących form wykonywania zawodu;
  • współpraca z komisjami wykonywania zawodu rad okręgowych izb radców prawnych;
  • monitorowanie działalności zawodowej prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zawodu radcy prawnego;
  • rozpatrywanie spraw skierowanych do Komisji przez Krajową Radę Radców Prawnych lub Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.