Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu – skład

Przewodniczący: Ryszard Wilmanowicz – OIRP Toruń

Członkowie:
Wojciech Bujko – OIRP Zielona Góra
Tomasz Głębocki – OIRP Opole
Jacek Klimowicz – OIRP Białystok
Tomasz Korpusiński – OIRP Kraków
Jan Łoziński – OIRP Wrocław
Zbigniew Pawlak – OIRP Bydgoszcz
Grzegorz Wyszogrodzki – OIRP Łódź