Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu – skład

Przewodniczący: Ryszard Wilmanowicz – OIRP Toruń

Członkowie:
Joanna Gibas-Kobierecka z OIRP w Gdańsku
Tomasz Korpusiński z OIRP w Krakowie
Jan Łoziński z OIRP we Wrocławiu
Zbigniew Minkiewicz z OIRP w Białymstoku
Rafał Owczarek z OIRP w Zielonej Górze
Katarzyna Palka-Bartoszek z OIRP w Katowicach
Karolina Pukańska-Dura z OIRP w Poznaniu
Grzegorz Wyszogrodzki z OIRP w Łodzi