Zuzanna Rudzińska – Bluszcz, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości