Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Dawid Boduch z OIRP w Katowicach, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur