Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Sebastian Rakowski z OIRP w Łodzi, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur