Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Klaudia Kubasiak z OIRP w Krakowie, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur