Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Katarzyna Michoń z OIRP w Warszawie, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur