Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Emilia Bartoszuk z OIRP w Lublinie, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur