Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Kasandra Łuciuk z OIRP w Szczecinie, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur