Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Irmina Karasiewicz – Szczypiorska z OIRP we Wrocławiu, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur