Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Marek Hałubiec z OIRP w Wałbrzychu, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur