Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Jadwiga Szwedowska z OIRP w Toruniu, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur