Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Klaudia Burska z OIRP w Opolu, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur