Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Małgorzata Wypijewska z OIRP w Bydgoszczy, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur