Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, apl. radc. Daria Domagała z OIRP w Kielcach, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur