Informacja dla radców prawnych prowadzących kancelarie, zainteresowanych współpracą z PZU Pomoc SA w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej

Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej, zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a PZU Pomoc Spółką Akcyjną w Warszawie, już obowiązuje i stwarza radcom prawnym prowadzącym kancelarie możliwość nawiązania współpracy na zasadach określonych w tym porozumieniu. Udostępniamy do wiadomości wszystkich radców prawnych tekst porozumienia wraz załącznikami. Radcowie prawni prowadzący kancelarie (działający w ramach kancelarii), który chcą przystąpić do współpracy, po zapoznaniu się z porozumieniem i załącznikami do niego, powinni:

  1. wypełnić i podpisać „deklarację przystąpienia do współpracy z PZU Pomoc Spółka Akcyjną w ramach programu obsługi klientów objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej” (tj. załącznik nr 2 do Porozumienia)
  2. wysłać oryginał deklaracji na adres: PZU Pomoc Spółka Akcyjna w Warszawie, aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, związanych z przystąpieniem do współpracy na podstawie porozumienia, zapytania można kierować e-mailem na adres: zop_pzupomoc@pzu.pl

Porozumienie o współpracy z dnia 29 grudnia

Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 29 grudnia

Załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 29 grudnia

OWU PZU Dom

OWU PZU Auto od 14.11.2015