Posiedzenie OPSZZP

W dniu 27 maja 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój.

W takcie spotkania, któremu przewodniczył Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Mateusz Kowalczyk, omówiono przygotowania do konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zaplanowanej na 15 października 2024 r. Tematyka konferencji będzie odnosić się do wartości, które przyświecają wszystkim samorządom zaufania publicznego i ich roli w społeczeństwie. Ustalono ramowy plan konferencji, z podziałem na samorządy poszczególnych branż.

Dyskutowano również o potrzebie przeprowadzenia kampanii uświadamiającej obywatelom gwarancje i wartości, jakie niesie ze sobą korzystanie z usług przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Wszystkie samorządy dostrzegają problem osób niedysponujących profesjonalnym przygotowaniem i kwalifikacjami, które oferują na rynku usługi bez zapewnienia jakości i wiedzy, jakimi dysponują osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Ustalono, że szczegóły działań w tym zakresie będą przedmiotem dalszych prac.

 

 

 

Zobacz także