Kapituła Funduszu Seniora

Przewodniczący: Mieczysław Humka – OIRP Łódź

Zastępca: Franciszka Pisańska – OIRP Szczecin

Sekretarz: Hanna Szynkiewicz-Wanat – OIRP Warszawa

Członkowie:
Maciej Bebejewski – OIRP Poznań
Anna Komarska – OIRP Lublin
Andrzej Ksokowski – OIRP Zielona Góra
Danuta Kubica – OIRP Katowice
Bożena Nawrocka – OIRP Rzeszów
Anna Polańska – OIRP Kielce