Komisje KRRP

KOMISJA ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR)

Przewodniczący:   Tomasz Parkasiewicz z OIRP w Olsztynie

Członkowie:

Damian Czwojdziński z OIRP w Zielonej Górze
Kamila Jakubowska-Banaszak z OIRP w Poznaniu
Anna Jędrzejczak z OIRP w Koszalinie
Joanna Kisielińska-Garncarek  z OIRP w Warszawie
Anna Kluczek-Kollar z OIRP w Gdańsku
Stefan Mucha z OIRP w Toruniu
Przemysław Ślepowroński z OIRP w Białymstoku
Agnieszka Templin z OIRP we Wrocławiu


KOMISJA APLIKACJI

Przewodniczący: Bartosz Szolc-Nartowski z OIRP w Gdańsku

Członkowie:

Aleksander Cisek z OIRP w Rzeszowie
Andrzej Kadzik z OIRP w Krakowie
Gabriela Krajczewska z OIRP w Bydgoszczy
Aleksandra Kudrzycka z OIRP w Łodzi
Grzegorz Łaszczyca z OIRP w Katowicach
Andrzej Pieścik z OIRP w Poznaniu
Agnieszka Sołtys z OIRP w Warszawie
Ewa Żołnierczyk  z OIRP we Wrocławiu


KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Przewodniczący: Andrzej Domański z OIRP w Łodzi

Członkowie:

Elżbieta Cichocka z OIRP w Toruniu
Renata Czarnecka z OIRP w Koszalinie
Łukasz Leja z OIRP w Warszawie
Radosław Pietrzak z OIRP w Zielonej Górze
Aleksander Stusio z OIRP w Olsztynie
Tomasz Witulski z OIRP w Poznaniu
Joanna Zimoń-Frankiewicz z OIRP we Wrocławiu
Elżbieta Żelazko-Nowosielska z OIRP w Rzeszowie


KOMISJA  ETYKI I WYKONYWANIA ZAWODU

Przewodniczący: Ryszard Wilmanowicz z OIRP w Toruniu

Członkowie:

Joanna Gibas-Kobierecka z OIRP  w Gdańsku
Tomasz Korpusiński z OIRP w Krakowie
Jan Łoziński z OIRP we Wrocławiu
Zbigniew Minkiewicz z OIRP w Białymstoku
Rafał Owczarek z OIRP w Zielonej Górze
Katarzyna Palka-Bartoszek z OIRP w Katowicach
Karolina Pukańska-Dura z OIRP w Poznaniu
Grzegorz Wyszogrodzki z OIRP w Łodzi


KOMISJA  PRAW CZŁOWIEKA 

Przewodniczący:

Barbara Spirała-Taradajko z OIRP w Rzeszowie

Członkowie:

Jacek Białas z OIRP w Warszawie
Magdalena Bartosiewicz z OIRP w Warszawie
Jerzy Makowski z OIRP we Wrocławiu
Janusz Trochimiak z OIRP w Białymstoku
Artur Wierzbicki z OIRP w Poznaniu
Justyna Chrzanowska z OIRP w Warszawie
Karolina Radosz z OIRP w Krakowie


KOMISJA PROMOCJI ZAWODU 

Przewodniczący: Marta Kruk z OIRP we Wrocławiu

Członkowie:

Paweł Dubis z OIRP w Rzeszowie
Wojciech Gorczyca z OIRP w Toruniu
Alicja Juszczyk z OIRP w Krakowie
Marta Kozłowska z OIRP w Koszalinie
Adam Król z OIRP w Warszawie
Tomasz Palak z OIRP w Gdańsku
Dominika Pacholska z OIRP w Łodzi
Katarzyna Trochanowska z OIRP w Wałbrzychu


KOMISJA WSPIERANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Przewodniczący: Bartosz Opaliński z OIRP w Rzeszowie

Członkowie:

Beata Cedro-Łosak z OIRP w Kielcach
Liliana Chmiel-Nowacka z OIRP w Olsztynie
Piotr Kamiński z OIRP w Rzeszowie
Krzysztof Jóźwiak z OIRP w Gdańsku
Michał Pankiewicz z OIRP w Poznaniu
Antoni Przybyła  z OIRP w Zielonej Górze
Robert Staszewski z OIRP we Wrocławiu
Diana Świątkowska z OIRP w Wałbrzychu


KOMISJA ZAGRANICZNA

Przewodniczący: Piotr Chrzczonowicz z OIRP w Toruniu

Członkowie:

Dariusz Gibasiewicz z OIRP w Olsztynie
Piotr Kapusta z OIRP w Zielonej Górze
Izabela Konopacka z OIRP we Wrocławiu
Marta Kuligowska z OIRP w Poznaniu
Paweł Majewski z OIRP w Szczecinie
Maria Ślązak z OIRP w Gdańsku
Michał Woźniak z OIRP w Rzeszowie
Helena Janczylik z OIRP w Białymstoku