Krajowy Zespół Wizytatorów


Przewodniczący:
Grzegorz Lorych – OIRP w Poznaniu

Zastępca Przewodniczącego: 
Marek Najda – OIRP w Białymstoku

członkowie:
Ewa Bielecka – OIRP w Krakowie
Renata Czarnecka – OIRP w Koszalinie
Jarosław Dąbkowski – OIRP w Warszawie
Andrzej Hatalski – OIRP w Kielcach
Izabela Grudniewicz – OIRP w Katowicach
Aldona Olejnik – OIRP we Wrocławiu
Wojciech Płóciennik – OIRP w Łodzi
Elwira Szurmińska-Kamińska – OIRP w Zielonej Górze.