Krajowy Zespół Wizytatorów

Przewodnicząca: Hanna Chabros – OIRP Lublin

Zastępca: Jacek Klimowicz – OIRP Białystok

Członkowie:
Zygmunt Baranowski – OIRP Opole
Marzena Brukwicka – OIRP Poznań
Ewa Bielecka – OIRP Kraków
Romuald Chełmiński – OIRP Warszawa
Paweł Czerniewski – OIRP Gdańsk
Robert Czapnik – OIRP Łódź
Adam Dachowski – OIRP Rzeszów
Agnieszka Dąbrowska – OIRP Szczecin
Iwona Dorna – OIRP Bydgoszcz
Aleksandra Gibuła – OIRP Koszalin
Izabela Grudniewicz – OIRP Katowice
Andrzej Hatalski – OIRP Kielce
Barbara Skupień – OIRP Zielona Góra
Wojciech Solski – OIRP Wałbrzych
Bogusław Sołtys – OIRP Wrocław
Beata Szarłat-Niedzielska – OIRP Toruń