Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Prezes KRRP:
Maciej Bobrowicz

Wiceprezesi:
Leszek Korczak
Michał Korwek
Ryszard Ostrowski
Zbigniew Tur

Sekretarz:
Elwira Szurmińska-Kamińska

Skarbnik:
Danuta Koszyk-Ciałowicz

Członkowie:
Włodzimierz Chróścik
Andrzej Domański
Anna Ignaczak
Adam Król
Bartosz Opaliński
Bartłomiej Tkacz
Ryszard Wilmanowicz
Magdalena Witkowska
Bazyli Zacharczuk