Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji:

Prezes KRRP:
Włodzimierz Chróścik – OIRP w Warszawie

Wiceprezesi:
Aleksandra Gibuła – OIRP w Koszalinie
Ewa Gryc-Zerych  – OIRP we Wrocławiu
Michał Korwek – OIRP w Olsztynie
Ryszard Ostrowski – OIRP w Katowicach
Zbigniew Tur – OIRP w Poznaniu

Sekretarz:
Agnieszka Gajewska-Zabój – OIRP w Warszawie

Skarbnik:
Joanna Kamieńska – OIRP w Białymstoku

Członkowie:
Andrzej Domański – OIRP w Łodzi
Bartosz Opaliński – OIRP w Rzeszowie
Bartosz Szolc-Nartowski – OIRP w Gdańsku
Bartłomiej Tkacz – OIRP w Opolu
Ryszard Wilmanowicz – OIRP w Toruniu