Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. Dz.U. 2021 poz. 945) – określa czym jest darmowa, przedsądowa pomoc prawna oraz komu jest udzielana. Wskazuje się jednocześnie, iż więcej szczegółów w danym zakresie można znaleźć na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/

Ponadto poniżej znajduje się Uchwała Nr 203/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy:
Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Poniżej znajdą Państwo również pismo Wiceprezesa KRRP Ryszarda Ostrowskiego do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Marcina Romanowskiego dotyczące zmiany komunikatu MS w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji zagrożenia epidemicznego poprzez wskazanie, że preferowana formą świadczenia tej pomocy jest udzielanie porad z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, natomiast dopiero gdyby takie działanie z przyczyn obiektywnych nie byłoby możliwe, wskazanie możliwości „odpracowania” dyżurów.

 

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na pismo:

 

Załączniki do pobrania