Komisja Praw Człowieka – skład

Przewodniczący:

Barbara Spirała-Taradajko z OIRP w Rzeszowie

spirala-taradajko@kirp.pl

Członkowie:

Jacek Białas z OIRP w Warszawie
Magdalena Bartosiewicz z OIRP w Warszawie
Jerzy Makowski z OIRP we Wrocławiu
Janusz Trochimiak z OIRP w Białymstoku
Artur Wierzbicki z OIRP w Poznaniu
Justyna Chrzanowska z OIRP w Warszawie
Karolina Radosz z OIRP w Krakowie