Komisja Praw Człowieka – skład

Przewodniczący: Bartłomiej Tkacz z OIRP w Opolu

Członkowie:

Magdalena Bartosiewicz z OIRP w Warszawie
Marcin Górski z OIRP w Łodzi
Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska z OIRP w Gdańsku
Dorota Seweryn-Stawarz z OIRP we Wrocławiu
Barbara Spirała-Taradajko z OIRP w Rzeszowie
Janusz Trochimiak z OIRP w Białymstoku
Mirosław Wróblewski z OIRP w Krakowie