Komisja Praw Człowieka – skład

Przewodnicząca:
Magdalena Witkowska – OIRP Gdańsk

Członkowie:
Justyna Chrzanowska – OIRP Warszawa
Marcin Górski – OIRP Łódź
Karolina Kędziora – OIRP Warszawa
Bartłomiej Latos – OIRP Wrocław
Mirosław Wróblewski – OIRP Kraków