Lista pełnomocników przed ETPCz

Lista radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Celem inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a które zamierzają skorzystać z możliwości złożenia skargi indywidualnej do Trybunału w Strasburgu. Baza danych będzie dostępna publicznie w formie listy radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Zapraszamy do zgłoszenia się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj.