Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbył się w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku. W tym roku podczas dyżurów telefonicznych i stacjonarnych z bezpłatnego poradnictwa udzielanego przez ponad 50 radców prawnych i aplikantów radcowskich skorzystało w sumie blisko 100 osób.

Każda osoba zainteresowana mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. W obchody tego tygodnia,  podobnie jak w latach ubiegłych, włączyła się większość Okręgowych Izb Radców Prawnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w placówkach świadczących pomoc były zachowane najwyższe wymogi sanitarne. Ponadto część Okręgowych Izb Radców Prawnych zapewniła możliwość świadczenia pomocy za pośrednictwem Internetu i telefonu. Szczegółowe informacje o miejscach i godzinach dyżurów radców prawnych w poszczególnych regionach Polski, którzy udzielali w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, były dostępne na stronach internetowych Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Porady koncentrowały się w dużej mierze wokół problematyki przemocy domowej, przestępstwa znęcania się, stalkingu, ale dotyczyły również regulacji w zakresie kredytów frankowych, pożyczek w pozabankowej instytucji finansowej, problemów z uzyskaniem świadczenia 500+, czy zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym.

Mając na uwadze liczbę bezpłatnych porad oraz liczbę osób, którym udało się pomóc, tegoroczną edycję Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem możemy uznać za sukces. Przedsięwzięcie na taką skalę nie byłoby możliwe, gdyby nie radcy prawni, którzy bezinteresownie i nieodpłatnie poświęcili swój czas i wiedzę, aby pomóc innym.